Jeroen Dijsselbloem is sinds deze week officieel burgemeester van Eindhoven.
Jeroen Dijsselbloem is sinds deze week officieel burgemeester van Eindhoven.

‘Weer een burgervader naar mijn hart’

Algemeen

Jeroen Dijsselbloem is afgelopen dinsdag tijdens een bijzondere raadsvergadering officieel geïnstalleerd als burgemeester van Eindhoven. De benoeming van Dijsselbloem tot nieuwe burgemeester van de stad wordt door meeste Eindhovenaren als positief ervaren, zo blijkt uit een lezersoproep van deze krant, al zijn er ook enkele kanttekeningen.

EINDHOVEN - Sjef Orbons vindt dat Dijsselbloem ‘de juiste bagage heeft om veel te kunnen bereiken voor de stad.’ “Er is er de uitdaging voor de burgemeester om de belangen en de betekenis van Eindhoven in Den Haag uit te dragen als een echte ambassadeur. Dit om te bereiken dat recht gedaan wordt aan de groeiende economische bijdrage die de regio Eindhoven aan de nationale economie. Hij heeft daarvoor een groot netwerk ter beschikking in de Haagse politiek.” Orbons hoopt verder dat Dijsselbloem in staat is om de kloof tussen arm en rijk in de stad te verkleinen.

Xaviar Hogervorst is kritisch over de rol die Jeroen Dijsselbloem zou kunnen spelen. “De vraag blijft of Eindhoven onder zijn burgemeesterschap zich als kennisstad de ontwikkeling kan doorzetten, zoals die welige groei van de afgelopen tien jaar zich heeft weten te ontwikkelen.” Hogervorst heeft nog een pluim voor het werk dat John Jorritsma heeft verricht voor de stad. “Er is onder zijn burgemeesterschap onder meer een degelijke basis gelegd voor een nieuw imago voor de stad Eindhoven als kennisstad. De afgelopen jaren zien we steeds meer diversiteit van culturen in het straatbeeld floreren. Met expats en buitenlandse studenten die juist voor Eindhoven als kennisstad kozen om te werken en studeren, heeft Eindhoven een ware metamorfose doorgemaakt. De vertrekkende burgemeester John Jorritsma (VVD) had hier overigens een groot aandeel in. Chapeau Johnny!”

Henk van de Ven ziet het aanstellen van een stadsgezant om bewonersorganisaties te ondersteunen als een positieve ontwikkeling. “Sociale cohesie in de wijken is erg belangrijk om de eigen cultuur te versterken”, vindt hij. “Erkenning in deze door burgemeester en gemeenteraad is dan ook belangrijk.”

Frisse wind

Hilly van Schoonderwalt ziet Dijsselbloem wel zitten als nieuwe burgemeester en wenst hem veel wijsheid en geduld toe. Eindelijk weer een burgervader naar mijn hart! Waarom? Omdat een PvdA-er dichter bij Jan-met-de-pet behoort te staan, voor de arbeiders, toch? Nu maar hopen voor Eindhoven en omstreken, dat er een frisse, nieuwe wind gaat waaien door het ‘stoffige’ imago van ons gemeentebestuur.”

Hanny Visser had liever een vrouwelijke burgemeester voor de stad gehad. “Ik zie een old-boys-network voor me, waarbinnen veel gelobbyd is om deze keuze voor Dijsselbloem tot stand te brengen. Ik geloof niet meer in medezeggenschap als burger van Eindhoven, want dit riekt weer heel erg naar vriendjespolitiek. Dijsselbloem mag dan een kundig bestuurder zijn, zich bekwaamd hebben in economie, maar hij mist, naar mijn idee, sociale antennes. Ik had liever een vrouw met juist díe sociale vaardigheden gezien!”

Affiniteit

Aura Op den Camp ziet de Eindhovense roots van Dijsselbloem als een voordeel. “Belangrijk dat hij zelf uit Eindhoven afkomstig is en zodoende specifieke affiniteit heeft met Eindhoven. Ik zou vooral wensen dat de heer Dijselbloem zich echt gaat inzetten voor betaalbare huur- en koopwoningen, met name voor eenoudergezinnen. En dat de huisjesmelkerij aan banden gelegd wordt.”

Hans de Jong ziet de politieke ervaring die Dijsselbloem met zich meebrengt als een pluspunt. “Een open en eerlijke vakminister, met het hart op de tong, die zich als dat nodig was on-Nederlands goed in het Engels wist uit te drukken. Volgens mij breed gewaardeerd, met een uitgebreid netwerk en ‘gewoon een leuke man’. Wel heb ik de indruk dat we hier te maken krijgen met een burgemeester die nog burgervader moet worden. En ik ben er zeker van dat hij die kwaliteiten in huis heeft.”

Hanneke van Gigh is blij met de benoeming van Jeroen Dijsselbloem. “Ik vind hem een oprecht en eerlijk persoon en hij heeft vele capaciteiten. Hij is spontaan en duidelijk in taal wat hij belangrijk vind, draait er niet omheen. Ik verwacht dat hij een optimistische visie brengt in de stad.”

Van de redactie

‘Ik verwacht dat hij een optimistische visie brengt’

Afbeelding