Een uitvoering van de EOV in de jaren ’70. FOTO: Eindhoven in Beeld.
Een uitvoering van de EOV in de jaren ’70. FOTO: Eindhoven in Beeld.

75 jaar Eindhovens Oratorium

Algemeen

Eindhoven telt vele koren: grote, kleine en kamerkoren. De Eindhovense Oratorium Vereniging is één van de grote koren. Dit jaar viert ze haar 75 jarig bestaan. In 1947 ontstond ze uit een samengaan van twee protestants-christelijke koren die gedurende de bezettingstijd geweigerd hadden zich aan te sluiten bij de door de Duitsers ingestelde Cultuurkamer.

EINDHOVEN - Publiek optreden was toen onmogelijk geworden en zo’n gedwongen rustperiode zorgt veelal voor een leegloop van leden. Dat zal de reden wel zijn geweest om in 1947 samen te gaan. Ze gingen verder onder de naam Eindhovense Christelijke Oratorium Vereniging. Dat ‘Christelijke’ stond in de naam om het protestantse karakter te benadrukken. Toen Nederland eind jaren zestig ‘ontzuilde’ verdween die aanduiding om de drempel voor nieuwe leden te verlagen en werd het Eindhovense Oratorium Vereniging. Het koor heeft onder dirigenten als Harm de Vries en de huidige dirigent Geert Broeksteeg grote hoogten bereikt in zowel het traditionele als het moderne repertoire op het gebied van de geestelijke muziek. Naast incidentele optredens voert de EOV jaarlijks een oratorium uit in het Muziekgebouw, met orkest en solisten. Op 1 oktober wordt de Elias van Mendelssohn uitgevoerd.

eindhoveninbeeld.com

EINDHOVEN IN BEELD