Het Volwassenenfonds wil onder meer sporten voor iedereen mogelijk maken. FOTO: PixaBay.
Het Volwassenenfonds wil onder meer sporten voor iedereen mogelijk maken. FOTO: PixaBay.

Pilot neemt financiële drempels weg

Algemeen

Gemeente Eindhoven heeft zich aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het gaat om een pilot van 1,5 jaar. Uitgangspunt is dat iedereen in kan meedoen met sport- en cultuuractiviteiten, ook mensen met een laag inkomen. Het fonds maakt sport en cultuur mogelijk voor mensen die leven rond of onder het bestaansminimum.

EINDHOVEN -  De missie van het Volwassenenfonds is: komen tot een inclusieve samenleving, waarin iedereen profiteert van de kracht van sport en cultuur. Dit doen zij door het wegnemen van financiële drempels. Sporten of bezig zijn met een creatieve hobby als schilderen, theater of beeldende kunst, heeft een bewezen positief effect op de gezondheid. 

Bijdrage

In Eindhoven heeft één op de tien inwoners daar alleen geen geld voor, waardoor zij niet kunnen meedoen met deze activiteiten. Het fonds helpt deze mensen door middel van een financiële bijdrage. Deze jaarlijkse bijdrage is maximaal 250 euro voor sport en 400 euro voor cultuur.

Wethouder Maes van Lanschot (Sport): “In Eindhoven gaan we gedurende 1,5 jaar samen met het Volwassenenfonds een pilot uitvoeren. Hierbij hopen we maximaal 500 inwoners (die leven onder of rond het bestaansminimum) te stimuleren om te sporten en deel te nemen aan culturele activiteiten. De pilot gaat uit van vertrouwen en minimale administratie. Onze partners zitten in de haarvaten van Eindhoven en kunnen zonder papierwerk aanvragen beoordelen. De bijdrage wordt vervolgens door het fonds rechtstreeks overgemaakt naar de vereniging of culturele instelling. Intermediairs houden de vinger aan de pols door na drie maanden te evalueren. Zo draagt het fonds op een laagdrempelige manier bij aan het vitaler maken van al onze inwoners. We danken alle partners voor hun betrokkenheid en wensen ze veel succes!”

Intermediair

Niet alleen de gemeente, maar ook verschillende welzijnsorganisaties hebben hun steun voor de regeling uitgesproken. Inmiddels zijn er al een aantal organisaties aangesloten als ‘intermediair’, wat inhoudt dat zij de aanvragen van inwoners van gemeente Eindhoven kunnen indienen bij het fonds. 

Aanmelden

“Ben jij of ken jij iemand die wil deelnemen aan een sportieve of creatieve activiteit, maar is daar geen geld voor? Is deze persoon ouder dan 18 jaar? Is het inkomen maximaal 120 procent van het minimuminkomen? Dien dan een aanvraag in. Als er een aanvraag wordt ingediend voor een activiteit, wordt vanuit het Volwassenenfonds contact opgenomen met de bijbehorende aanbieder. Je ontvangt dan alle informatie die nodig is om de aanvraag af te ronden, zodat de aanvrager aan jouw activiteit kan deelnemen.”

Meer informatie is te vinden op: 

volwassenenfonds.nl/eindhoven

Van de redactie

Pilot gaat uit van vertrouwen en minimale administratie

Afbeelding