De vrijwilligers van het project lezen in eerste instantie alleen met de kinderen voor en doen taalspelletjes. FOTO: Samen Thuis in Taal.
De vrijwilligers van het project lezen in eerste instantie alleen met de kinderen voor en doen taalspelletjes. FOTO: Samen Thuis in Taal.

Samen Thuis in Taal pakt de draad op

Algemeen

Met de komt van een nieuwe locatie in Strijp heeft Samen Thuis in Taal het taalproject stevig op de rit.

EINDHOVEN - Samen Thuis in Taal is in 2019 door de Bibliotheek Eindhoven ontwikkeld om de taalontwikkeling te stimuleren van laagtaalvaardige ouders en hun kinderen. Getrainde vrijwilligers werken met de kinderen én hun ouders, vanuit school én vanuit de thuissituatie.

Vrijwilligers

Het kost altijd tijd om een nieuw project goed op de rit te krijgen: vrijwilligers moeten worden gevonden en getraind, er moet ervaring opgedaan worden en het moet zijn sporen verdienen en zijn meerwaarde voor de meewerkende SPIL-centra bewijzen. Toen dit alles voor Samen Thuis met Taal goed op de rit lag, gooide corona roet in het eten. Van 2020 tot begin 2022 is er tussen de lockdowns en corona-maatregelen door zoveel mogelijk gepoogd het project gaande te houden.

Pas sinds de meivakantie dit jaar lezen de vrijwilligers weer op alle  betrokken SPIL-centra voor aan de kinderen. Er is zelfs weer sprake van groei. “Ondanks dat het afgelopen jaren echt vallen en opstaan is geweest, bleven de meeste vrijwilligers betrokken”, vertelt projectleider Janneke Bogaerts. “Het is heel mooi hoe ze nu weer enthousiast de draad oppakken. Een vrijwilliger vertelde me hoe een van de kindjes die ze voorleest haar al met het boek onder de arm stond op te wachten. Dat contact met de kinderen hebben ze afgelopen tijden echt gemist, want daar doen ze het voor.”

Het project Samen Thuis in Taal wordt uitgevoerd op SPIL-locaties waar sprake is van een hoog percentage jonge kinderen uit laagtaalvaardige gezinnen. Uit onderzoek blijkt dat de thuissituatie een cruciale rol speelt bij de taalontwikkeling van een kind. Een kind dat opgroeit in een taalarm gezin, waar niet wordt voorgelezen en weinig met elkaar gesproken, heeft op vierjarige leeftijd al dertig miljoen woorden minder gehoord dan een leeftijdgenootje dat opgroeit in een taalrijk gezin. De vrijwilligers van het project lezen in eerste instantie alleen met de kinderen voor en doen taalspelletjes. Vervolgens lezen ze ook bij het kind thuis voor. Het streven is om de ouders bij het voorleesritueel te betrekken, en ze het plezier van samen lezen te laten ervaren. En ze zo mee te nemen in de positieve spiraal van taalplezier.

Voor wie het leuk lijkt om mee te werken aan het project Samen Thuis in Taal, kinderen van 2 tot 8 voor te lezen, de taalontwikkeling van deze kinderen te stimuleren en ook hun ouders erbij te betrekken, is er ruimte. “Heb je een werkzaam leven in het onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg of welzijn achter de rug? Of heb je ervaring en plezier in het lezen met kinderen? En heb je ruimte om ongeveer drie uur in de week met dit project bezig te zijn? Neem dan contact op met Janneke Bogaerts, projectleider Samen Thuis in Taal van de Bibliotheek Eindhoven.”

viasamenthuisintaal@bibliotheekeindhoven.nl 

Van de redactie

‘Contact met de kinderen hebben we afgelopen tijd echt gemist’

Afbeelding