Een gedeelte van het gebied heeft de uitstraling van een park. FOTO: Rien de Schipper.
Een gedeelte van het gebied heeft de uitstraling van een park. FOTO: Rien de Schipper.

Fraaie ‘natte natuur’ aan de snelweg

Algemeen

De afgelopen tijd is er veel gewerkt in het relatief onbekende natuurgebied de Klotputten. Het ligt aan de A67/A2, in het zuidwesten van Eindhoven, tegen Veldhoven aan. Dit voorjaar komt de natuur tot leven na ingrijpende werkzaamheden. Meerdere partijen werken samen om dit gebied te herstellen en te vernatten, om het zo om te vormen naar bijzondere grondwaterafhankelijke natuur.

EINDHOVEN - De Klotputten is onderdeel van de ‘Natte Natuurparel Dommeldal bij Waalre’. De Natte Natuurparels zijn de belangrijkste en meest waardevolle natte natuurgebieden in Brabant en onderdeel van de ecologische verbindingszones. Een groot gedeelte is waterwingebied van Brabant Water, die met hun beheer werken aan hoogwaardige en robuuste natuur. Dat is natuur met veel planten- en diersoorten en die tegen een stootje kan. Van groot belang met het oog op ons veranderende klimaat.

Beekprik

Er zijn twee grote wateroppervlakken in het gebied. De zandvang is een verbreding in de Dommel waar zand en slib wordt ‘gevangen’. Zo wordt voorkomen dat de Dommel in Eindhoven dichtslibt en bovendien blijft het water dat door de stad stroomt mooi helder. In 2012 is bij het schoonmaken van de zandvang, de zeldzame beekprik gevonden die vervolgens stroomopwaarts weer is uitgezet. Ook de bever is al een keer in dit natuurgebied gezien. Een teken dat alle moeite om het Dommeldal te herstellen niet voor niets is geweest. Het tweede water is ontstaan, toen er grond nodig was voor het ophogen van bouwterreinen in Hanevoet en Ooievaarsnest.

De Hanevoet visvijver benadrukt het open landschap. Er omheen lijkt het gebied meer op een park, zo is de eerste indruk. Rond de zandvang en de visvijver komen veel kokmeeuwen en verschillende soorten ganzen zoals de nijlgans voor. Natuurlijk zijn er vanzelfsprekend ook reigers en zwanen te zien. Er zijn altijd wel meerkoeten en waterhoentjes op de Dommel te vinden. Maar met enig geluk zie je zomaar mandarijneenden of krakeenden en futen. Veel van deze vogels broeden op het eilandje in de Dommel.

Stuw

De werkzaamheden om de natte graslanden weer terug te halen, zijn nu bijna afgerond. Aan de rand van de Dommelzone wordt nagenoeg helemaal niet meer gemaaid. Het lage deel langs de Dommel dat het dichtst bij de stuw ligt, is blauwgrasland aan het worden. Vroeger kwam blauwgrasland veel voor in voedselarme beekdalen, maar tegenwoordig is het zeldzaam. Om de stuw heen loopt een beekje: een zogenaamde vispassage, waardoor vissen ongehinderd stroomopwaarts de Dommel op kunnen zwemmen. Eén van de vele voorbeelden die tonen, hoe mooi de natuur hier is geworden.

Veel van de bomen en struiken en heesters in het gebied zijn vijftien jaar geleden aangeplant. In de loop van de jaren zijn sommige bomen doodgegaan en er zijn nieuwe soorten komen aanwaaien. Aangeplant zijn bomen als zomereik, zwarte els en wilg. Aangewaaide soorten zijn onder andere de kardinaalsmuts en hop. De kleine bosjes liggen in verhouding laag om ze niet te laten verdrogen. Het doel om een natuurlijk bos te krijgen is zo heel goed gelukt, zo kan worden geconcludeerd.

Waar de naam Klotputten vandaan komt is niet helemaal duidelijk. Mogelijk komt de naam van putten waar nat veen uit gebaggerd is. Dit veen heet klot. Van oudsher heette het gebied echter Het Broek. En er zijn aanwijzingen dat er vroeger natte heidevelden waren.

ivn.nl/ivn-routes

IVN VEV

Wandeling

Het natuurgebied Klotputten leent zich goed voor een aangename wandeling. In elk seizoen ziet het er weer anders uit. Zeker vogelliefhebbers kunnen er hun hart ophalen. IVN heeft een route beschikbaar op de route-app.

Ook de bever is al een keer in dit natuurgebied gezien

Afbeelding