Memory fotografeert op verzoek  ernstig zieke, terminale en overleden kinderen. FOTO: Make a Memory.
Memory fotografeert op verzoek ernstig zieke, terminale en overleden kinderen. FOTO: Make a Memory.

Make a Memory: Trots en troost

Algemeen

Stichting Make a Memory lanceerde afgelopen week de nieuwe ‘Trots en Troost’ campagne. Ook werd de nieuwe campagnevideo onthuld, waarin ouders van overleden kinderen hun persoonlijke verhaal over Stichting Make a Memory vertellen.

EINDHOVEN - Make a Memory fotografeert op verzoek van ouders en via bemiddeling van zorgprofessionals ernstig zieke, terminale en overleden kinderen in de leeftijd van 23 weken (zwangerschap) tot en met zeventien jaar. Dit doen zij met een landelijk netwerk van ruim 140 professionele fotografen die dat geheel vrijwillig doen. Dit gebeurt op vrijwillige basis en wordt gratis aangeboden. 

Voor de ouders zijn er geen kosten verbonden aan het ontvangen van foto’s van Make a Memory. Alle onkosten worden gedragen door sponsoren, donaties, schenkingen en andere wettige inkomsten. De stichting is in onze regio actief in het Máxima MC en het Catharina Ziekenhuis.

“Het doel van deze campagne is om meer bereik te genereren binnen Nederlandse ziekenhuizen, de Nederlandse politie, ambulancepersoneel, uitvaartorganisaties, kraamhulp en medewerkers in de palliatieve zorg. Ook hopen we ouders rechtstreeks te bereiken. Om deze reden is er een QR-code toegevoegd aan al ons promotiemateriaal. Na het scannen van de QR-code word je direct doorgestuurd naar de website van Stichting Make a Memory, waar deze nieuwe video kan worden bekeken.”

Goede-doel-dagen

Begin 2021 werd Stichting Make a Memory gecontacteerd door Niek Gooren, die van zijn toenmalige werkgever LEWIS International de kans kreeg om twee dagen aan het werk te gaan voor een goed doel. Zelf verloor Niek zijn zoontje Mathijs, waarna er foto’s zijn gemaakt door één van de fotografen van Stichting Make a Memory. Dit is dan ook de reden waarom Niek zijn ‘goede-doel-dagen’ graag aan de stichting wilde besteden. Inmiddels zijn deze dagen op, maar werkt Niek nog altijd iedere vrijdagochtend op vrijwillige basis voor de stichting.

Onder begeleiding van Niek is er een nieuwe video opgenomen waarin zowel hijzelf als de ouders van Loek en Thijs aan het woord komen om hun persoonlijke verhaal over Stichting Make a Memory te delen. Zij spreken vol trots over hun kind, hun ervaring met Make a Memory, maar ook wat de foto’s tot op de dag van vandaag nog voor hen betekenen. Het is een video met een lach en een traan, maar vooral vol prachtige verhalen. Want ondanks dat ouders niet aan het verlies van een kind willen denken, sterven er dagelijks in Nederland helaas ongeveer 3 kinderen per dag.

Professionele fotografen

Make a Memory is in 2008 opgericht we werken inmiddels samen met 120 professionele fotografen en ruim 90 ziekenhuizen door het hele land. Stichting Make a Memory was dan ook de eerste die samenwerkingen is aangegaan met ziekenhuizen en in hun protocollen werd opgenomen. In de begintijd durfden ouders nauwelijks vrij uit te spreken over hun overleden kind. Sinds de start heeft de stichting meer dan 11.000 ernstig zieke, terminale en overleden kinderen gefotografeerd wat bijgedragen heeft aan het doorbreken van dit taboe. Nadat de foto’s zijn gemaakt ontvangen de ouders kort erna een boekje met vijf afdrukken en een usb-stick met alle foto’s in hoge resolutie. Deze foto’s bieden hulp en troost en zijn een blijvende herinnering die ouders en nabestaanden helpt tijdens de verwerking van het verlies.

Sponsoren

Het doel van deze campagne is om de naamsbekendheid van de stichting te vergroten en meer zorgprofessionals en ouders te bereiken. In deze video is duidelijk zichtbaar wat Make a Memory voor ouders en nabestaanden kan betekenen. Verder is de stichting geheel afhankelijk van sponsoren.

Make a Memory heeft drie personen in vaste dienst en draait verder geheel op vrijwilligers bestaande uit onder andere fotografen, het telefoonteam, promotieteam en kantoorvrijwilligers. De waarborging van de continuïteit vraagt aan de financiële kant elk jaar enorme inspanning en legt onevenredig groot beslag op de capaciteit van de organisatie. Make a Memory is daarom druk op zoek naar partners die zich structureel of voor enkele jaren willen verbinden aan de stichting om de vaste kosten mede te dekken.

Stichting Make a Memory is in het bezit van het ANBI Keurmerk.

makeamemory.nl

Van de redactie

Foto’s bieden hulp en troost en zijn blijvende herinnering

Afbeelding