Patiënt wordt naar de IC gebracht in het Catharina Ziekenhuis. FOTO: Catharina Ziekenhuis.
Patiënt wordt naar de IC gebracht in het Catharina Ziekenhuis. FOTO: Catharina Ziekenhuis. Wim Hollemans

Hoe verder na IC-opname?

Algemeen

Hoe het leven weer vorm te geven na een verblijf op de Intensive Care (IC)? Het verblijf op de IC kan voor veel patiënten en hun naasten een heftige, emotionele gebeurtenis zijn, die ook na ontslag uit het ziekenhuis impact kan hebben. Máxima MC en het Catharina ziekenhuis houden op maandag 16 mei 2022 samen een IC-café. Tijdens het IC-café staan onderwerpen centraal die te maken hebben met een verblijf op de IC. Iedereen die er meer van wil weten, is welkom.

EINDHOVEN -  Dit keer is het thema; “Hoe pak je het leven weer op na een IC opname”. Een intensivist en een revalidatiearts van het Catharina Ziekenhuis en het MaximaMC geven tekst en uitleg. Een ervaringsdeskundige vertelt hoe het hem vergaan is na het verblijf op de IC. Ook is er veel ruimte om vragen te stellen en met elkaar van gedachten te wisselen. 

Aanmelden

De avond is bedoeld voor alle ex-IC patiënten en/of naasten. Dus niet alleen voor mensen die in het Catharina Ziekenhuis of Máxima MC opgenomen zijn geweest. Ook huisartsen zijn van harte welkom. Zorgverleners en ervaringsdeskundigen verzorgen de informatie, ook is er is ook ruimte om ervaringen uit te wisselen. Het IC café wordt gehouden op maandag 16 mei van 19.30 (zaal open om 19.00 uur) tot 21.00 uur in ‘t Patronaat, Blaarthemseweg 18 in Veldhoven. Aanmelden:

ICcafe@mmc.nl

GEZONDHEID