In de markt is een grote vraag naar projectleiders en -uitvoerders met een (brede) focus op duurzaam bouwen. FOTO: Shutterstock.
In de markt is een grote vraag naar projectleiders en -uitvoerders met een (brede) focus op duurzaam bouwen. FOTO: Shutterstock. Shutterstock

Innovatieve opleiding Smart Building

Algemeen

In nauwe samenwerking met het bedrijfsleven in Zuidoost-Brabant begint het Summa College in Eindhoven in september met de innovatieve bouwopleiding Smart Building. Voor het eerst focust een mbo-opleiding niet alleen nadrukkelijk op duurzaamheid, maar ook nog eens vanuit een combinatie van drie vakgebieden: bouwtechniek, ICT en installatie- en elektrotechniek.

EINDHOVEN - In de markt is een grote vraag naar projectleiders en -uitvoerders met een (brede) focus op duurzaam bouwen. In nauwe samenwerking met bedrijven als Hoppenbrouwers, NBA Architecten en Huybregts Relou is gekozen voor een multidisciplinaire aanpak. De alumni gaan als verbinder aan de slag bij bedrijven met de focus op bouwen en duurzaamheid, zoals architecten- en ingenieursbureaus, woningcorporaties, ziekenhuizen en aannemers.

Uitdagingen

De vierjarige opleiding (bol, niveau 4) is hands-on en is volgens een nieuw, ultra-praktijkgericht onderwijsconcept opgezet. Studenten laten de voortgang niet zien tijdens toetsperiodes, maar door - net als in het bedrijfsleven - het uitvoeren van uitdagingen. Ze krijgen bovendien mentoren uit het bedrijfsleven.

De nieuwe studie is geen vervanging van de bestaande bouwopleidingen, benadrukt woordvoerder Eveline Hommen van Summa Bouw. “Het is een nieuwe, aanvullende studie. En het bijzondere is dat de opleiding een cross-over van bouwtechniek, ICT en installatie- en elektrotechniek is. Vanuit het Summa College werken we dan ook vanuit die verschillende disciplines nauw samen.”

Volgens mevrouw Hommen van Summa Bouw is de opleiding een kolfje naar de hand van meiden, die doorgaans amper in dit vakgebied te zien zijn. “Hoewel techniek belangrijk is, focussen we nadrukkelijk op het duurzame aspect van bouwen. Eigenlijk zoeken we mensen met een groot hart voor duurzaamheid. Die staan doorgaans ook open voor nieuwe technieken en producten, die steeds meer op de markt verschijnen.”De eerste klas van Smart Building bestaat uit veertien studenten. De studie wordt op basis van de ervaringen de komende jaren verder ontwikkeld. Het Summa College is met 26 scholen, ruim 18.000 studenten en meer dan 300 opleidingen de grootste instelling voor middelbaar beroepsonderwijs in Zuid-Nederland. De onderwijsinstelling biedt meer dan 300 beroepsopleidingen in verschillende leerwegen en op verschillende niveaus.

Summa College

De alumni gaan als verbinder aan de slag
bij bedrijven

Van de redactie