Raoul Bakkes: 'Je gaat natuurlijk niet zomaar van een financieel kwetsbaar persoon naar iemand met genoeg geld.
Raoul Bakkes: 'Je gaat natuurlijk niet zomaar van een financieel kwetsbaar persoon naar iemand met genoeg geld." FOTO: Jan Zandee. JAN ZANDEE FOTOGRAFIE 0622486267

Neos biedt een steuntje in de rug

Algemeen

In relatie tot veel andere landen is ons land rijk. Maar ook in rijke landen kan armoede voorkomen. En dat is in Nederland helaas ook het geval, weet Raoul Bakkes van Neos. Als directeur van deze Eindhovense organisatie weet hij dat veel Nederlanders niet beschikken over de goederen en voorzieningen die minimaal noodzakelijk zijn.

EINDHOVEN - “Armoede kan verschillende oorzaken hebben”, vertelt Raoul Bakkes. “Zo kan een scheiding, een ziekte of faillissement natuurlijk serieuze gevolgen hebben, maar ook werk dat te weinig betaalt om van te kunnen leven. En vaak blijft die armoede ‘stil’. Want het is niet altijd zichtbaar dat mensen hun huur niet kunnen opbrengen of hun kinderen noodgedwongen zonder ontbijt naar school sturen.”

Harde cijfers

Tijdens het jaarlijkse armoededebat, dat het Samenwerkingsverband Minima Eindhoven eind oktober organiseerde, werden harde cijfers gepresenteerd. Zo blijkt dat in Eindhoven ongeveer 26.000 mensen in armoede leven, waaronder 5.500 kinderen. Zo’n 4.000 huishoudens leven langer dan 4 jaar in armoede en 2% maakt gebruik van schuldhulpverlening. Maar liefst 1 op de 10 Eindhovenaren zit in de risicogroep.

“Dat zijn echt schrijnende getallen”, aldus de bestuurder. “Maar waar er oorzaken te vinden zijn, zijn ook oplossingen aan te dragen”. Het financiële hulpverleningstraject begint vaak bij de aanmelding van een deelnemer door het regieteam van de gemeente Eindhoven. Een financieel dienstverlener bekijkt vervolgens in hoeverre deze persoon hulp nodig heeft bij zijn financiën. “In negen van de tien gevallen is die hulp echt hard nodig”, zegt Bakkes. “De gemeente meldt namelijk mensen bij ons aan die bijvoorbeeld hun financiën niet geordend krijgen, die schulden hebben, of die door een drank- en/of drugsverslaving - soms in combinatie met psychische problematiek - de situatie niet alleen aankunnen.”

Vervolgens koppelt Neos de deelnemer aan een hulpverlener, die samen met zijn deelnemer bekijkt of die zijn financiën zelf kan blijven regelen of dat het beter is dat Neos het budgetbeheer op zich neemt. “Ons netwerk is hierbij heel belangrijk”, licht Bakkes toe. “Verwijzers, specialisten inkomen, bewindvoerders, schuldeisers, advocaten, rechters, het UWV, de belastingdienst, al deze partijen kunnen betrokken zijn bij het traject.”

En dat kunnen lange trajecten zijn. Zeker bij Neos, waar deelnemers soms huiselijk geweld hebben meegemaakt of in een reclasseringstraject zitten. “Om deze deelnemers zo goed mogelijk te begeleiden, bieden we vaak een periode in een trainingspand aan, zodat we kunnen bekijken of ze al over de vaardigheden en mogelijkheden beschikken om zelfstandig te wonen.”

Als dat het geval is, komt het samenwerkingsverband Door! vaak in beeld, een initiatief om cliënten toegang te bieden tot reguliere woonruimte. In het geval van Neos betekent dit dat zij hun deelnemers doorgaans binnen drie maanden ‘na acceptatie’ van een woning kunnen voorzien.

Is dat dan ‘einde traject’? “Helaas is dat vaak niet het geval,” geeft de bestuurder aan. “Ondanks de inspanningen van alle betrokkenen is het risico op terugval aanzienlijk. Je gaat natuurlijk niet zomaar van een financieel kwetsbaar persoon naar iemand met genoeg geld en financieel inzicht.”

“Uit de harde cijfers blijkt dat we wel nog een weg te gaan hebben. Corona rijdt ons daarbij behoorlijk in de wielen, en - hopelijk tijdelijke - tegenvallers zoals de flink gestegen energieprijzen en toeslagenaffaires ook. Als we scherp blijven op de signalen, kunnen we flinke vooruitgang boeken om het onderschatte probleem van armoede op te lossen.”

Van de redactie

CBS

Het CBS spreekt van een risico op armoede als de lage-inkomensgrens niet gehaald wordt. Voor een alleenstaande ligt die grens op € 1.100 per maand, voor een paar op € 1.550. Voor een paar met twee minderjarige kinderen ligt de grens op € 2.110.

1 op de 10 Eindhovenaren zit in de risicogroep

Afbeelding