De energierekening is voor veel mensen een flinke kostenpost. FOTO: PixaBay.
De energierekening is voor veel mensen een flinke kostenpost. FOTO: PixaBay.

Extra steun voor lage inkomens

Algemeen

De gemeente wil de stijgende energiekosten voor Eindhovenaren met een laag inkomen met een tegemoetkoming verlichten. Dit gaat over een lokale tegemoetkoming naast de maatregelen die het Rijk al neemt.

EINDHOVEN - Eindhovenaren met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum krijgen een eenmalige financiële bijdrage van 180 euro via de Meedoenbijdrage. Daarnaast worden zij aangezet tot het nemen van energiebesparende maatregelen met een energievoucher ter waarde van 70 euro. De gemeenteraad moet zich nog buigen over het voorstel.

Energieprijzen

De energieprijzen zijn in de afgelopen maanden fors gestegen, hetgeen directe gevolgen heeft voor de betaalbaarheid van de energierekening van alle huishoudens. Naast de maatregelen vanuit het kabinet kan de gemeente Eindhoven met de inzet van deze middelen de financieel meest kwetsbare huishoudens verlichting bieden in de energierekening in 2022.

Wethouder Renate Richters (Zorg en Welzijn): “We hebben berekend dat voor een gemiddeld huishouden met een variabel energiecontract de verhoging neerkomt op 700 tot 1000 euro per jaar. De meeste inwoners met een laag inkomen hebben zo’n variabel energiecontract en voelen de verhoging dus direct in hun portemonnee. Het Rijk heeft diverse maatregelen genomen. Een generieke voor iedereen én daarnaast ook één voor mensen met een laag inkomen. Maar dit is niet voldoende om hen in alles tegemoet te komen. Ook hebben we te maken met de hoogste inflatie in bijna 40 jaar. Huishoudens met een laag inkomen hebben veelal niet de financiële back-up om deze tegenvallers zelf op te vangen. Vandaar dat ik wil dat we als gemeente ook een bijdrage doen en dit specifiek inzetten op huishoudens met een laag inkomen.”

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, krijgen alle inwoners die in 2022 de Meedoenbijdrage ontvangen in de eerste helft van 2022 een brief over de eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten. Ook zullen dan alle inwoners die bij de gemeente bekend zijn met een inkomen tussen de 100% en de 120% een energievoucher ontvangen ter waarde van 70 euro. 

De gemeente hoopt dat de tegemoetkoming energiekosten ertoe leidt dat meer inwoners van Eindhoven van 18 jaar of ouder met een laag inkomen deze aanvraag gaan doen. De Meedoenbijdrage is een geldbedrag dat een inwoner één keer per jaar ontvangt van de gemeente en vrij mag besteden. Eind november 2021 ontving een grote groep Eindhovenaren al energievoucher. Inwoners die gebruik maken van een Participatiewetuitkering ontvangen deze maand automatisch een vooraf ingevuld aanvraagformulier voor de Meedoenbijdrage 2022. Alle andere inwoners kunnen de Meedoenbijdrage vanaf 1 februari zelf aanvragen via:

eindhoven.nl/meedoenbijdrage

Van de redactie

Ook hebben we te maken met de hoogste inflatie in bijna 40 jaar

Afbeelding