De winnaars van De Catharina Moves mochten abseilen van het ziekenhuis. FOTO: Catharina Ziekenhuis.
De winnaars van De Catharina Moves mochten abseilen van het ziekenhuis. FOTO: Catharina Ziekenhuis.

‘Onze insteek is: we doen het samen’

Algemeen

We horen dagelijks over krapte op de arbeidsmarkt: veel bedrijven kunnen moeilijk aan personeel komen. Recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geven een daling aan van het aantal werklozen en een stijging van het aantal openstaande vacatures. Leidt dit tot rode hoofden van spanning en extra activiteiten? In een korte serie polsen we diverse partijen. 

EINDHOVEN - “Wij hebben gemiddeld zo’n 40 vacatures, maar dat is van alle tijden”, zegt Sophie Conijn. arbeidsmarktcommunicatiespecialist van het Catharina Ziekenhuis. “We zijn altijd op zoek naar mensen en zeker gespecialiseerd verpleegkundigen. Omdat iedereen uit dezelfde vijver vist, is er een schaarste. Maar het is niet zo dat we met over-elkaar-heen-buitelende activiteiten extra hard staan te schreeuwen aan de rand van de wervingsvijver.”  

Fijn werkklimaat

“Onze instroom is al jaren goed te noemen. We zijn een ziekenhuis dat mensen kennen en waar ze graag werken en daar zijn we best trots op. We investeren vooral in uitdaging in het werk en een fijn werkklimaat en via mond-tot-mond-reclame en de netwerken van de medewerkers gaat dat rond. Daarnaast hebben we als opleidingsziekenhuis natuurlijk nauwe samenwerking met het onderwijs.”

Sophie wijst onder meer op het Catharina Spoor waarbij MBO- en HBO-studenten hun praktijkopleiding in de laatste twee studiejaren in het Catharina Ziekenhuis doen. Daar wordt onder meer een banenmarkt aan gekoppeld. “Ze zijn dus al vroeg bij ons in beeld. Het Catharina Spoor is ook succesvol, het is voor velen een mooie springplank naar een vaste baan bij ons.” 

Wat het Catharina Ziekenhuis betreft is dat meteen een baan voor het leven. Sophie: “Dat is de boodschap die we uitdragen naar (potentiële) medewerkers. Je werkt voor het leven van de patiënt én je hebt bij ons zoveel ontwikkelmogelijkheden en uitdagingen dat je hier je hele arbeidsleven met voldoening kunt werken. We bieden bijvoorbeeld al jaren het programma Sterk in je Werk met allerlei loopbaaninitiatieven om medewerkers vitaal en het werk en de werkomgeving uitdagend te houden. Daar is één persoon fulltime mee bezig. Door medewerkers van meet af aan optimaal te bedienen proberen we te voorkomen dat we constant achter problemen aan lopen. Zo hebben we in de omgang met corona bijvoorbeeld direct een pool van buddy’s gevormd om het werk van gespecialiseerd verpleegkundigen te verlichten. Onze insteek is: we doen het samen en we leren en verbeteren continu. Van medewerkers en studenten horen we ook terug dat ze de persoonlijke aandacht erg prettig vinden.”
De Catharina Moves is een voorbeeld van een inspirerende vitaliteitsactiviteit waarbij teams 20 dagen lang het aantal stappen moesten bijhouden. De winnaars mochten abseilen van het ziekenhuis. “Nou, klop daar als zorginstelling nog maar eens overheen….”

Ellen Popeyus

‘We investeren vooral in uitdaging in
het werk’