Feestelijke aftrap van het project Vitaal in Brainport. FOTO: Nick Meulenbroeks
Feestelijke aftrap van het project Vitaal in Brainport. FOTO: Nick Meulenbroeks Nick Meulenbroeks

Vitaal in Brainport: stappen naar een gezondere regio

Algemeen

Drie jaar extra leven in goede gezondheid. Dat is de opzet van het initiatief ‘Vitaal in Brainport’. Afgelopen week trapten 70 samenwerkende organisaties en instellingen het project af.

EINDHOVEN - Met de ondertekening van het Regioakkoord gaat het gezondheids- en zorginitiatief GROZzerdam Vitaal in Brainport officieel van start. Niet langer staat de Z van Zorg, maar juist de G van Gezondheid voorop: van ZORG naar GROZ.

Preventie

Een regionale beweging rondom gezondheidsbevordering en preventie, zo is de insteek. “Een regioakkoord om samen de schouders te zetten onder een beweging die ervoor moet zorgen dat in 2030 alle inwoners van de Brainport-regio tenminste 3 extra jaren leven in goede gezondheid. En waarin de gezondheidsverschillen met 20 procent zijn afgenomen.” 

Afgelopen jaar hebben Coöperatie Slimmer Leven, GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’, GGD Brabant-Zuidoost en gemeente Eindhoven daarom het initiatief genomen om een regioakkoord op te stellen. Centraal daarin: een gezamenlijke missie, visie en plan van aanpak. Daarnaast hebben 70 individuele organisaties zich gecommitteerd aan deze gezonde beweging. “En dit is nog maar het begin, want het streven is naar zo veel mogelijk deelnemers en merkbaar resultaat voor de inwoners.”

De beweging ‘Vitaal in Brainport’ heeft sinds begin dit jaar de officiële status GROZzerdam, en heeft als eerste in Nederland ook VWS-financiering gekregen om de eerder genoemde missies te realiseren.

“De kracht in de regio ligt bij het samen werken aan een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving”, zo heet het. Animo is er voldoende, zo is het inzicht. “Er is veel energie en er zijn talrijke initiatieven op het gebied van gezondheid, vitaliteit en preventie van gemeenten, wijken, scholen, ondernemers, verenigingen, bedrijven en inwoners. Er is behoefte aan richting en verbinding, zodat we activiteiten samen kunnen oppakken, van elkaar kunnen leren. Wat goed werkt, maken we groter.”

Vitaal in Brainport heeft als een van haar speerpunten dat we samen sterker staan en dat gezond leven een permanente beweging wordt die onze regio kenmerkt. En dat dit goede initiatief aanstekelijk werkt voor iedereen. Ook inhaken?

info@slimmerleven.org

Permanente beweging

Van de redactie

Gezamenlijke missie, visie
en plan van aanpak

Afbeelding