Raoul Bakkes: ‘Wie zich gesteund voelt door de maatschappij laat zich minder snel in de slachtofferrol dwingen.’ FOTO: Jan Zandee.
Raoul Bakkes: ‘Wie zich gesteund voelt door de maatschappij laat zich minder snel in de slachtofferrol dwingen.’ FOTO: Jan Zandee. JAN ZANDEE FOTOGRAFIE 0622486267

De Opvang biedt een helpende hand

Algemeen

‘De Opvang’ kent vele verschijningsvormen. Raoul Bakkes, de Directeur-bestuurder van de Eindhovense organisatie Neos, legt uit welke rol zijn organisatie al 20 jaar vervult op dit gebied. Grote aandacht gaat daarbij uit naar slachtoffers van huiselijk geweld.

EINDHOVEN - De opvang bij huiselijk- en eergerelateerd geweld is een van de specialismen van Neos. Deze activiteit staat van oudsher bekend als ‘vrouwenopvang’, maar die term dekt de lading niet. “Want”, zegt Bakkes, “ook mannen kunnen slachtoffer zijn van huiselijk geweld, ook al is daar minder aandacht en vaak zelfs begrip voor. Desalniettemin ligt de focus bij Neos op de opvang van vrouwen.”

Traject

Net als de term ‘opvang’ is ook ‘huiselijk geweld’ een containerbegrip. Het kan daarbij zowel om lichamelijk als om seksueel en psychisch geweld gaan, dat zich kan uiten in partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld, en mensenhandel.

De weg naar opvang en de begeleiding bij huiselijk geweld begint vaak bij advies- en meldpunt Veilig Thuis. Als daar reden toe is, verwijst Veilig Thuis het slachtoffer door naar een gespecialiseerde organisatie, zoals Neos. “Zodra wij hier een melding binnenkrijgen, zetten onze experts een telefonische screening op om na te gaan wat er precies aan de hand is en welke hulpverleners en instanties al betrokken zijn. Daarna stippelen we het vervolgtraject uit”, legt de bestuurder uit. De hulpverlener zet vervolgens een traject ‘opvang en begeleiding’ in, of ‘opvang in acute crisissituaties’.

Bij het traject ‘opvang en begeleiding’ wordt de deelneemster -zoals een cliënt heet bij Neos- binnen de vrouwenopvang geplaatst, oftewel op een locatie die velen van oudsher nog kennen als het Blijf van m’n Lijfhuis. Zodra begeleid zelfstandig wonen relevant wordt, stroomt de vrouw met eventuele kinderen door naar een trainingshuis, waar ze leert om weer zelfstandig te leven. Het begeleidingstraject start met een inventarisatie van de talenten, krachten en mogelijkheden van de deelneemster. Die inzichten worden weer gebruikt bij het opstellen van een actieplan.

‘Opvang in acute crisissituaties’ wordt ingezet bij code rood, dus acute dreiging of ernstig gevaar. Deze dienst is 24/7 beschikbaar en voorziet in een noodbed voor maximaal 3 nachten. Vanaf 2021 focust Neos op dak- en thuislozen van 18+ met een complexe problematiek en op slachtoffers van huiselijk geweld en mensenhandel. “Bij de aanpak van jeugdprostitutie en geweld tegen vrouwen is ‘de maatschappij’ een heel belangrijke partner”, zegt Bakkes. “Buitenlandse deelneemsters die net in Nederland zijn, verbazen zich er vaak over dat man en vrouw hier gelijk zijn, maar ze wennen er gelukkig ook snel aan. Die dynamiek benutten wij natuurlijk. Want wie zich gesteund voelt door de maatschappij waarin ze leeft, laat zich minder snel in de slachtofferrol dwingen”.

Van de redactie

‘ook mannen kunnen slachtoffer zijn van huiselijk geweld’

Afbeelding