Eindhovenaren kunnen een gratis nestkastje aanvragen. (Foto: PixaBay).
Eindhovenaren kunnen een gratis nestkastje aanvragen. (Foto: PixaBay).

Hang eens een nestkastje op

Algemeen

In Eindhoven is het project Natuur in de Wijk gestart. Het roept bewoners, scholen en bedrijven op om samen te zorgen voor meer natuur binnen de bebouwde kom. Zo ontstaat er een beter leefgebied voor vogels en insecten.

EINDHOVEN - Natuur in de Wijk is een project van Orbis en Natuurbalans-Limes Divergens in samenwerking met de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant.

Leefomgeving

Hoewel bepaalde soorten het al jaren goed doen in dorp en stad, is het stedelijk gebied voor dieren over het algemeen geen makkelijke plek om te overleven. Het wordt steeds lastiger voor deze dierlijke bewoners om te nestelen en voedsel te vinden. Dit komt onder andere doordat er steeds minder beplanting is en huizen beter geïsoleerd zijn. Een aantal vogelsoorten is met hun verblijfplaats zelfs afhankelijk van de bebouwde omgeving. Dit geldt voor huismus, gier- en huiszwaluw en vleermuizen. Vogels zijn een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels in de bebouwde kom, dan gaat het goed met het stedelijk groen.

Het project Natuur in de Wijk biedt inwoners de kans om bepaalde diersoorten van voedsel en veiligheid te voorzien in de vorm van beplanting, nestkasten en verblijfskasten. Het gaat om de gier- en huiszwaluw, huismus, vleermuis en wilde bij. Maar ook andere soorten, zoals dagvlinders en steenuilen, profiteren van deze maatregelen. Wethouder Rik Thijs (openbare ruimte & groen) is enthousiast: “Meer natuur in de wijk verbetert niet alleen de leefbaarheid voor mensen, maar ook voor dieren. Het is nodig om de biodiversiteit op peil te houden.”

Nestkasten

Binnen de stad Eindhoven is een kerngebied geselecteerd dat geschikt is voor het vergroten van de aanwezigheid van genoemde diersoorten. Het gaat om delen van de wijken Blixembosch en Tempel. Hier gaat Orbis op zoek naar geschikte locaties om nestkasten op te hangen. De bewoners krijgen een flyer in de bus met een advies welke beplanting en/of nestkast op welke locatie aan het huis geschikt is. kunnen zij gratis een nestkastje en/of diverse typen beplantingspakketten aanvragen, met soorten die waardevol zijn voor de biodiversiteit. Ook bewoners buiten het kerngebied (binnen de bebouwde kom) kunnen een aanvraag doen, zolang de voorraad strekt, want de inwoners binnen het kerngebied komen als eerste in aanmerking voor een nestkastje of beplanting. Op www.natuurindewijk.nl/gemeenten is het kerngebied te vinden.Aan het begin van het project meet Natuurbalans-Limes Divergens hoeveel exemplaren van de beoogde diersoorten er in het gebied rondvliegen. Na enkele jaren, als alle kastjes al een tijdje hangen, wordt er nogmaals een telling gedaan. Zo wordt duidelijk wat het effect is voor de biodiversiteit. Het project duurt naar verwachting ongeveer vijf jaar.

www.natuurindewijk.nl

Van de redactie

Vogels zijn graadmeter voor de leefomgeving