Edzo Doeve, algemeen directeur van DELA, geeft een kerstcadeau.
Edzo Doeve, algemeen directeur van DELA, geeft een kerstcadeau.

Cadeaus voor de Voedselbank

Algemeen

EINDHOVEN - Medewerkers van coöperatie DELA gaan deze week honderden cadeaus inzamelen voor kinderen van gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank Eindhoven.
De actie is een initiatief van het goededoelenfonds van DELA, waarmee het fonds vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid onder leden en medewerkers wil stimuleren.

Kerst kunnen vieren is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In de gemeente Eindhoven zijn ruim 500 gezinnen aangesloten bij de Voedselbank. Dit zijn gezinnen met kinderen die onder de armoedegrens leven. Deze kinderen kunnen zich buitengesloten voelen, omdat ze het feestgevoel niet kunnen delen met leeftijdsgenootjes.

Mia van Eijl, manager van het DELA goededoelenfonds: “Dit lossen wij helaas niet op, maar we kunnen deze kinderen wel een mooiere kerst bezorgen door ze een cadeau te geven. Het goededoelenfonds organiseert deze actie, omdat we geloven dat we er voor elkaar zijn.”

Cadeaus
DELA-medewerkers doneren zelf cadeaus en vragen in hun omgeving of er mensen zijn die iets willen bijdragen. Eindhovenaren die een cadeau willen doneren aan deze actie, kunnen tijdens openingstijden van het DELA-kantoor aan de Oude Stadsgracht/Vestdijk hun cadeau afgeven.

Hulp
De Kerstactie is sinds drie jaar een terugkerende activiteit. Van Eijl: “Bij de inzamelactie hebben we hulp gevraagd van mensen met een beperking. Samen met DELA-collega’s gaan mensen met een verstandelijke beperking en met niet-aangeboren hersenletsel op 19 december alle cadeaus inpakken.”

Voor deze Kerstactie werkt DELA samen met Anna-Geertje van Eert van Samen voor Eindhoven, partner in Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

Onbeperkt
Met het thema ‘Onbeperkt!’ nodigt het goededoelenfonds van coöperatie DELA mensen met een beperking uit om, als vrijwilliger, iets goeds te doen voor een ander. Daarmee kunnen ze anderen verrassen met hun kwaliteiten en talenten. Iets goeds doen voor een ander zorgt ervoor dat je van betekenis kan zijn, dat je ertoe doet, gewaardeerd wordt en meetelt in onze samenleving.
Coöperatie DELA gelooft niet alleen in een waardig afscheid voor iedereen, maar vooral dat we er zijn voor elkaar. Op basis van gelijkwaardigheid. Want we zijn we niet gelijk, we zijn wel gelijkwaardig.