Afbeelding
Foto: Belastingdienst

KBO-leden bieden hulp bij aangifte belasting

Algemeen

Senioren in Eindhoven met AOW kunnen hun belastingaangifte over het jaar 2017 laten verzorgen door een deskundige belasting-invuller van de KBO, die zich inzet voor alle senioren in Eindhoven.

De service van de KBO is bedoeld voor senioren met een maximaal verzamelinkomen van 35.000 euro voor alleenstaanden en 50.000 euro voor gehuwden of samenwonenden. Het gaat hier uitsluitend om een eenvoudige aangifte, dat wil zeggen: voor wie AOW heeft en eventueel een pensioen en geen inkomsten uit een onderneming of een BV.
Een van de speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers van de KBO helpt met de aangifte van de inkomstenbelasting en de aanvraag voor huur- en/of zorgtoeslag op basis van de door verstrekte gegevens. Deelnemers blijven altijd zelf verantwoordelijk voor de belastingaangifte en toeslaggegevens. De bijdrage voor deze service van de KBO is afhankelijk van het inkomen, tot maximaal 12 euro.
Neem voor het gesprek met de belasting-invuller het volgende mee: jaaropgaven van inkomen/pensioen 2017 of het decemberoverzicht van 2017, BSN (burger service nummer), zorgverzekeringspas, beschikking Huurtoeslag en Zorgtoeslag 2017 en (indien aanwezig) 2018, gegevens over eigen woning (WOZ-waarde ontvangen in 2017), hypotheekgegevens, betaalbewijzen van uitgaven voor ziektekosten in 2017, een dieetverklaring afgegeven en ondertekend door een arts, alle banktegoeden per 1 januari 2017, lijst van giften, kopie belastingaangifte over het jaar 2016 en de aangiftebrief 2017 van de Belastingdienst.

Aanmelden dient voor 31 januari 2018 te gebeuren en kan per brief via KBO Eindhoven, De Ronde, Tongelresestraat 146B, 5613 DP in Eindhoven, per mail: kbo.kring.eindhoven@gmail.com of tel.: 040-2463834. Geef daarbij naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres op en of u thuis of in het KBO-kantoor geholpen wilt worden.