In het eerste deel van het tweeluik over het onderwijs in Eindhoven komt het algemeen vormend (basis)onderwijs aan bod.
In het eerste deel van het tweeluik over het onderwijs in Eindhoven komt het algemeen vormend (basis)onderwijs aan bod. Foto: Optima Uitgeverij

Onderwijs uitgelicht in nieuwe ‘150 jaar leven’

Algemeen

Op vrijdag 15 december wordt in het EDHV Café (Boekhandel Van Piere), het eerste exemplaar gepresenteerd van het magazine Onderwijs in Eindhoven sinds 1850 – Algemeen Vormend onderwijs, de derde aflevering uit de serie 150 jaar leven in Eindhoven. Auteur Ad Maas geeft vrijdag een inleiding.

EINDHOVEN - Er verschijnen twee afleveringen over onderwijs in Eindhoven. Een deel over het algemeen vormend onderwijs en een deel over het beroepsvormend onderwijs. In dit eerste deel wordt het algemeen vormend onderwijs belicht: onderwijs aan kleuters, lager onderwijs (later samen het basisonderwijs), het voortgezet onderwijs en het buitengewoon of later het speciaal onderwijs.

Vanaf 1853 ontwikkelde zich in Eindhoven opvang en onderwijs voor kleuters. In de tweede helft van de 19e eeuw was er een versterking van het katholieke onderwijs, omdat congregaties scholen stichtten zoals de Fraters van Tilburg. Door de industrialisatie nam ook het aantal niet-katholieken toe en dus de behoefte om niet-katholieke scholen te stichten. In de twintigste eeuw profileerden zich ook in Eindhoven lager en middelbaar (voortgezet) onderwijs in de vier zuilen. Het voortgezet onderwijs veranderde organisatorisch ingrijpend door de strijd tussen de denominaties (vanaf circa 1900), de Mammoetwet van 1968 en enkele tientallen jaren later door de vorming van scholengemeenschappen. Eindhoven telt nu 17 onderwijsinstellingen kent met VMBO-, HAVO- en VWO. In de 20e eeuw kwamen ook in Eindhoven tal van scholen voor buitengewoon en speciaal onderwijs tot stand.

De tijdschriften 150 jaar leven in Eindhoven is een initiatief van Uitgeverij Optima in samenwerking met een groep auteurs en met medewerking van Eindhoven in Beeld en Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. In dit tijdschrift wordt het cultureel erfgoed van Eindhoven belicht.