"Ja, het is een ambitieus initiatief", zegt Geeske Kanters, een van steunpilaren van het project. Foto: Rob Weekers

Geeske over Samen Thuis in Taal: ‘Het is een ambitieus initiatief’

Algemeen

In Eindhoven hebben bijna 23.000 mensen moeite met lezen en schrijven, zij zijn laaggeletterd. Zij hebben het vaak lastig om goed mee te komen in de maatschappij. Kinderen van ouders die laaggeletterd zijn, hebben vaak ook te maken met een taalachterstand. Het project Samen Thuis in Taal wil daar verandering in brengen.

EINDHOVEN - Het pedagogisch expertisecentrum RIJKT, de Bibliotheek Eindhoven en de Gemeente Eindhoven hebben van het actieprogramma Tel mee met Taal 128.000 euro subsidie ontvangen voor Samen Thuis in Taal. Een extra impuls aan het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid, zo heet het.

“Ja, het is een ambitieus initiatief”, zegt Geeske Kanters, een van steunpilaren van het project. “Het probleem van laaggeletterdheid helemaal aanpakken, dat zit er waarschijnlijk niet in. Al kunnen we maar een klein deel verwezenlijken, dan is dat winst. Bovendien zetten we met het project een groot maatschappelijk probleem op de agenda. Door erover te praten, en door oplossingen te bieden, kunnen we in er Eindhoven voor zorgen dat mensen mee kunnen doen en meer kansen krijgen.”

Deze maand wordt duidelijk hoe het project handen en voeten wordt gegeven. Een van de pijlers om laaggeletterdheid aan te pakken is het bevorderen van lezen én het plezier hierin. “Dat doen we onder andere met mensen die het leuk vinden om voor te lezen”, zegt Geeske Kanters. Met deze zogeheten voorleesvrijwilligers willen de deelnemers aan het project ouders met een lage taalvaardigheid en hun kinderen bereiken. Het project richt zich ook op het verhogen van de taalvaardigheid van ouders door hen passende leertrajecten aan te bieden of door te verwijzen naar het DigiTaalhuis van de stad Eindhoven.

Taalontwikkeling
De thuissituatie speelt een cruciale rol bij de taalontwikkeling van een kind, zo blijkt uit onderzoek. Kinderen die opgroeien in een taalarm gezin beschikken over een minder rijke woordenschat dan kinderen die opgroeien in een gezin waar veel meer wordt gepraat. Maar ook voorlezen heeft een effect op de taalontwikkeling van kinderen. Peuters en kleuters die regelmatig zijn voorgelezen beschikken over een bijna 70% voldoende woordenschat om een goede start te maken op school. Bij kinderen de niet zijn voorgelezen ligt dat percentage op 30 procent. Een achterstand die zonder extra steun de hele basisschoolperiode blijft bestaan en die naarmate de leeftijd vordert, steeds moeilijker wordt om in te halen. Het ontstaan van de laaggeletterden van de toekomst begint dus al in de vroege jeugd. Kanters: “Laaggeletterdheid gaat vaak generaties terug. Dat patroon proberen we te doorbreken.”

Wie er wel wat voor voelt om als voorleesvrijwilliger aan de slag te gaan en mee wil doen aan het project Samen Thuis in Taal, kan zich aanmelden door te mailen naar:.

vrijwilligers@bibliotheekeindhoven.nl