<p>De Alberdingk Thijmlaan. (Foto: Eindhoven in Beeld / Frans van Beers).</p>

De Alberdingk Thijmlaan. (Foto: Eindhoven in Beeld / Frans van Beers).

Werkzaamheden Alberdingk Thijmlaan gestart

EINDHOVEN - Er is vorige week gestart met de nieuwe inrichting van de Alberdingk Thijmlaan en ventwegen van de Boutenslaan. De gemeente vervangt zowel het riool als de bestrating van de ventwegen van de Boutenslaan. Belangrijke aandachtspunten bij de herinrichting zijn: verkeersveiligheid, leefbaarheid en klimaatbestendigheid. Er wordt 2533 vierkante meter groen toegevoegd.

De werkzaamheden, die enkele maanden tijd in beslag nemen, bestaan uit het vervangen van de riolering en de fundering van de weg. Ook wordt de huidige bestrating opengebroken. De nieuwe rijbaan van de Alberdingk Thijmlaan en de ventwegen van de Boutenslaan worden smaller en de zuidoostelijke ventweg wordt eenrichtingsverkeer. Het voetpad Alberdingk Thijmlaan aan de zijde van het Stadswandelpark vervalt. Verder worden langs de ventwegen parkeerstroken aangelegd, met grasbetonstenen. Hier kan water doorheen en het heeft een meer groene uitstraling. Het aantal parkeerplaatsen blijft hetzelfde.

Ecologisch onderzoek

Eerder ecologisch onderzoek geeft aan hoe de parken in de buurt goed bereikbaar kunnen worden gemaakt voor dieren. Zo komen er faunapassages en verdwijnen tegels. Een zachte zandbodem en boomstronken zorgen dat kleine zoogdieren en amfibieën beter de oversteek van het Ton Smitspark naar het Dommelplantsoen of Stadswandelpark kunnen maken. Door straten smaller te maken en hoge trottoirbanden te verwijderen, kunnen bijvoorbeeld kikkers makkelijker de overkant bereiken. Voor eekhoorns wordt - in overleg met de Vereniging van Eigenaren buitengebied Schrijverskwartier - een scheepstouw gespannen tussen bomen in het Stadswandelpark en het Dommelplantsoen. De 2533 vierkante meter groend dat wordt aangelegd, zorgt voor verkoeling, zuivert de lucht, neemt water op en zorgt bovendien voor een aantrekkelijke omgeving, voor mens en dier.

Watersysteem

De rioolvervanging wordt aangepakt om een nieuw watersysteem te introduceren met verschillende greppeltjes langs de wegen. Lage trottoirbanden zorgen dat water makkelijk de greppel in kan stromen. De (water)bergingsbak onder het tunneltje blijft, zodat bij hevige buien het water via de bak naar de vijver in het Stadswandelpark gepompt kan worden. Vanaf de vijver kan het water onder de Alberdingk Thijm-tunnel door de Tongelreep instromen. Dit watersysteem zorgt voor meer natte natuur met betere kansen voor flora en fauna. Bovendien gaat het verdroging tegen en vermindert het de hoeveelheid rioolwater bij de waterzuiveringsinstallatie. De aanleg van het systeem is daarnaast goedkoper dan een traditionele rioolvervanging.

De werkzaamheden zullen naar alle waarschijnlijkheid een jaar duren. Het ontwerp van de nieuwe inrichting is te vinden op www.eindhoven.nl/omgevingstadswandelpark.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden