<p>De Sliffertsestraat loopt nu nog midden door Land Forum. (Foto: Bert Jansen).</p>

De Sliffertsestraat loopt nu nog midden door Land Forum. (Foto: Bert Jansen).

Politie laat oog vallen op Land Forum

EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven en de politie startten in 2019 een zoektocht naar een geschikte locatie waar ze diverse politiediensten kunnen samenvoegen. Na onderzoek komt de locatie Land Forum als meest geschikte naar voren. (Door Ad Adriaans)

Als in 2013 de politie wordt omgevormd tot Nationale Politie, ontstaat de behoefte aan andere huisvesting. Er zijn nu 1 landelijke en 10 regionale eenheden. Dat betekent dat de politie uit grotere teams bestaat die werken vanuit centrale locaties. Het politiebureau aan de Mathildelaan is daarvoor niet geschikt. Daarom is besloten tot nieuwe huisvesting buiten het centrum.

Criteria

Er zijn 17 mogelijke locaties bekeken waarvan er 3 zijn overgebleven. Bij de selectie zijn criteria gebruikt zoals de bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer, de omvang van de locatie, de beperking van overlast voor de omgeving en de planologische kansen en risico’s. Van de 3 overgebleven locaties komt Land Forum als beste uit de bus. Op dit moment worden er geen andere locaties onderzocht.

In totaal is er een oppervlakte nodig van 7 à 8 hectare om de centrale functies van de politie-eenheid Oost Brabant te huisvesten. Dat betreft in elk geval de divisie recherche, informatie en organisatie, operationele ondersteuning, divisie logistiek en facilitair, een cellencomplex, ME (voor geplande inzet in Eindhoven tot en met Helmond), Infradienst, de korpsgarage en een trainingscentrum. In totaal werken er straks 2200 personen fulltime of parttime. Daarvoor worden op het terrein 964 parkeerplaatsen aangelegd.

Toekomstige politiecomplex

Uit onderzoek van adviesbureau DTV Consultants blijkt dat het plan niet zal leiden tot verkeersknelpunten op de wegen en kruispunten in de omgeving van Land Forum. Ruim 80% van de toekomstige gebruikers van de locatie komt vanaf de N2. De Sliffertsestraat loopt nu nog midden door Land Forum. De weg doorsnijdt daarmee het toekomstige politiecomplex. Voor de politie is het een eis dat het terrein compleet afgesloten moet kunnen worden. Als de plannen doorgaan, betekent dit dat de Sliffertsestraat verschoven wordt. Dat kan naar de kant van Grasrijk of naar de kant van het Beatrixkanaal.

Via een nieuwsbrief is ook de mening van omwonenden gevraagd 

Naar de positie van de straat, de ontsluiting van het terrein en het parkeren zijn inmiddels onderzoeken uitgevoerd en is gesproken met leden van de klankbordgroep. Via een nieuwsbrief is ook de mening van omwonenden gevraagd. In juni 2021 worden deze onderwerpen voorgelegd aan het college van B en W van de gemeente Eindhoven. Er zijn op dit moment nog geen stedenbouwkundige en architectonische ontwerpen. De politie neemt na het collegebesluit een definitief besluit tot aankoop van Land Forum. Op zijn vroegst is de nieuwe huisvesting van de politie in 2025 gereed. De dienstverlening aan de inwoners blijft gehandhaafd op de huidige locatie aan de Mathildelaan. Hier kan men terecht voor vragen en het doen van aangifte.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden