<p>De buurtverenigingen hebben een &#39;eisenpakket&#39; opgesteld dat 32 punten kent. Op de foto: de Genneper Parken van boven.&nbsp;</p>

De buurtverenigingen hebben een 'eisenpakket' opgesteld dat 32 punten kent. Op de foto: de Genneper Parken van boven. 

Vraagtekens bij komst Museum Vonk

EINDHOVEN - De plannen voor Museum Vonk, dat gestalte moet krijgen in een deel van de Genneper Parken, blijft de gemoederen bezig houden. Niet alleen in de gemeenteraad wordt kritisch gekeken naar de voorwaarden die worden gesteld aan de komst van het museum, ook omwonenden plaatsen vrtagtekens. (Door Rob Weekers)

De plannen behelzen het preHistorisch Dorp, en een uitbreiding (ter grootte van zeven voetbalvelden) naar het terrein waar nu rijschool Leeuw is gevestigd. Het is de bedoeling dat de deuren van het nieuwe museum Conceptnaam Vonk, dat de geschiedenis van de stad als leidraad heeft, in 2024 open gaan. Maar zover is het nog lang niet. Buurtbewoners vrezen dat het groene karakter van het park onder druk komt te staan, maar ook de Henri van Abbe Stichting en Vrienden van Gennepplaatsen plaatsen kanttekeningen bij het plan van het museumpark

Klankbordgroep

“Wat ons betreft was het beter geweest als voor een andere locatie was gekozen”, zegt Michel Koonen, voorzitter Buurtvereniging Genneperzijde, onomwonden. Koonen weet zich samen met andere buurtverenigingen vertegenwoordigd in een zogeheten klankbordgroep waar onder meer ook de gemeente en de mensen die het museum gestalte moeten geven deel van uitmaken. Koonen: “We willen bij de besluitvorming betrokken zijn en betrokken blijven. Alleen dan kunnen we voldoende gewicht in de schaal leggen om onze eisen kracht bij te zetten. We zijn er nog lang niet klaar mee.”

De buurtverenigingen hebben een ‘eisenpakket’ opgesteld dat maar liefst 32 punten kent. Meest in het oog springen is de mogelijke verkeers- en parkeeroverlast die Museum Vonk met zich gaat meebrengen. Maar ook geluidsoverlast, en de uitbreiding van horecavoorzieningen staan hoog genoteerd. Koonen vreest een precedentwerking als de gemeente ruimhartig omgaat met de voorwaarden die worden gesteld als het gaat om horecavoorzieningen in en om het park. “Hotels, restaurants en attracties in de Genneper Parken, voor ons is het een schrikbeeld”, zegt Koonen. “We hebben hier een fantastisch park waar mensen heerlijk kunnen recreëren, het zou zonde zijn als we dat zomaar te grabbel gooien.”

130.000 mensen

In ieder geval zal de komst van het nieuwe museum en de uitbreiding van het preHistorisch Dorp een behoorlijke bezoekersstroom op gang brengen, met een piek in de weekenden en tijdens vakantiedagen, weet ook Koonen. Van 55.000 bezoekers nu naar mogelijk 130.000. “Waar láát je al die mensen”, zo vraag hij zich af. “Groen opofferen voor parkeerruimte zien wij niet zitten.” In een van de punten die door de gezamenlijke buurtverenigingen is opgesteld: “De buurten moeten inspraak en inzage hebben in alle facetten van de verkeersstromen en het parkeren van bezoekers. en van de verkeersstromen/signalering. Laat dit verkeerskundig onderzoek doen door een partij die niet betaald wordt door museum.”

Zoeken naar een passende oplossing, zo heet het. Koonen hecht er waarde aan om in gesprek te blijven, zeker ook met de gemeenteraad. “Zij nemen uiteindelijk de beslissingen.” Hoe het verder gaat? Koonen wil nog niet al te ver op de zaken vooruitlopen. “We blijven kritisch en houden de vinger aan de pols.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden