<p>Het Stadhuisplein in Eindhoven. (Foto: Eindhoven in Beeld / Frans van Beers)</p>

Het Stadhuisplein in Eindhoven. (Foto: Eindhoven in Beeld / Frans van Beers)

Uitslag enquête over toekomst Stadhuisplein

EINDHOVEN - Groen en water (50%) én evenementen (47%) scoren het hoogste bij het gewenste toekomstbeeld van het Stadhuisplein, zo blijkt uit de resultaten van een gemeentelijke enquête. Dat geldt voor jong én oud in ongeveer gelijke mate, al lopen de 55-plussers iets minder warm voor evenementen en zien zij het plein ook als een plek om te verblijven. Een kwart, vooral de jongeren, ziet ook graag ruimte voor urban sports, zoals skaten. Bijna 5.500 inwoners (veelal Eindhovenaren) gaven in de eerste week van maart hun mening.

“De interesse om in de binnenstad te wonen groeit. Het Stadhuisplein is één van de locaties waar we veel betaalbare woningen gaan toevoegen. Dat heeft een grote impact. Daarom hebben we de stad in de volle breedte gevraagd hoe zij kijken naar de toekomst van het plein”, aldus wethouder Yasin Torunoglu. “We zijn heel blij met de grote hoeveelheid reacties. Naast duidelijke voorkeuren, brengt het ook discussiepunten in kaart die we met de raad gaan bespreken. Het Stadhuisplein verandert van een saai en kil plein, naar een plek waar veel mensen wonen en werken en met veel levendigheid.”

Het Stadhuisplein verandert van een saai en kil plein, naar een plek waar veel mensen wonen en werken en met veel levendigheid

Op de vraag wat de drie belangrijkste randvoorwaarden zijn voor (hoge) bebouwing rond het Stadhuisplein, wordt voldoende groen als belangrijkste ervaren (47%). Daarna volgen een aantrekkelijk uiterlijk van de bebouwing (42%), voldoende samenhang tussen de bebouwing en de rest van het plein (34%), een goede mix aan voorzieningen op en rondom het plein (32%), voldoende betaalbare huur- en koopwoningen (31%) en geen last van wind en schaduw (29%). 

Hoogbouw

En is hoogbouw tot de beoogde maximaal 160 meter wél of géén goed idee? De meningen zijn verdeeld: in totaal zijn er iets meer respondenten die het wèl een goed idee vinden (48%) dan géén goed idee (43%); de rest heeft geen mening. Ook over de mate waarin groen én evenementen wenselijk zijn, de begane grond van gebouwen (plinten) en de Rode Loper (kunstroute) zijn vragen gesteld.

Ook op andere manieren zijn meningen opgehaald. Zo is de gemeente in vijf buurten m et bijna 150 inwoners in gesprek gegaan over de toekomst van het Stadhuisplein. Met jongeren zijn specifieke gesprekken gevoerd, waaronder urban sporters. Ook konden jongeren reageren op vragen en stellingen via social media. Daarbij gaven bijvoorbeeld ruim 900 jongeren (74%) aan positief te staan tegenover woontorens van 160 meter op het Stadhuisplein. Ruim 300 jongeren (26%) spraken hun voorkeur uit voor een hoogte van maximaal 105 meter. 

Streven

Alle resultaten worden gebruikt voor het opstellen van een integraal gebiedskader voor het Stadhuisplein. In dat document staat waar toekomstige plannen aan moeten voldoen, zowel voor de gebouwen als de openbare ruimte. Hierover vinden ook gesprekken plaats met de klankbordgroepen van omwonenden, belangenorganisaties en ontwikkelaars. De gemeenteraad bespreekt in mei 2021 enkele mogelijke varianten voor het nieuwe Stadshuisplein. Het streven is dat de gemeenteraad in september een besluit neemt

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden