Foto:
aangeboden door Flexas.nl

Meer vraag naar flexibele kantoorpanden door jonge mensen en startups

Jonge mensen wordt aangemoedigd te gaan ondernemen en in een innovatieve stad als Eindhoven hoef je dat niet twee keer te zeggen. Gevolg is wel dat het aantal kantoren, met name in het centrum, te kort schiet. 

Eindhoven telt ruim twintigduizend bedrijfsvestigingen. Van landbouw tot vervoer en van zakelijke dienstverlening tot cultuur. In het rijtje van zogenoemde verblijfsobjecten waar scholen, gezondheidscentra en winkels onder vallen, steekt de kantoorfunctie daar met kop en schouders bovenuit. 

Augustus van dit jaar werd melding gedaan dat het aantal jonge ondernemers, van rond de twintig jaar flink stijgt. De grootste stijging vond zelfs plaats bij jongeren onder de achttien jaar. Dat heeft ook te maken met dat het ondernemerschap op hogescholen wordt aangemoedigd. 

Deze jongeren zullen niet direct op zoek gaan naar een kantoorpand, maar als het ondernemen ze bevalt zal deze groep uiteindelijk de markt gaan bestormen en wél gaan zoeken naar een eigen ruimte. Met andere woorden: er zullen steeds meer kantoor- en werkruimtes nodig zijn. 

In centra van grote steden is een groot tekort aan kantoren

Uit een in 2019 uitgebracht rapport van het bedrijf Dynamis (onder meer vastgoedconsultants en taxateurs) met de titel: ‘Strijd om de vierkante meter in binnensteden’, blijkt de kantorenmarkt redelijk in evenwicht (vraag en aanbod), maar in de centra van grote steden niet. Daar is een nijpend tekort. 

In het rapport worden de grootste steden van Nederland onder de loep genomen, waaronder ook Eindhoven. ‘Niet alleen de kantorensector legt een zware ruimteclaim in de Nederlandse centra, ook andere ruimtevragers zijn sterk aangetrokken tot de goede bereikbaarheid en levendige atmosfeer op centrumlocaties. Deze concurrentiestrijd gaat de dynamiek in het Nederlandse kantorenlandschap voor de komende jaren bepalen’, zo meldt het rapport.

Ook in dit rapport wordt het innovatieve karakter van Eindhoven aangehaald, dat de stad tot een aantrekkelijke plek maakt om kantoor te houden. Het jaar 2019 bleek het vierde jaar op rij dat er een daling bleek in het aanbod. Er is veel vraag. En vooral in het centrum is het aanbod gedaald en zelfs gehalveerd. Ten aanzien van het hoogtepunt in 2015 is het aanbod met ruim tachtigduizend vierkante meter afgenomen. Wie op zoek gaat naar een ruimte van meer dan drieduizend vierkante meter groot, kan in het centrum hoogstwaarschijnlijk niet meer terecht. Het is dan ook aan te raden om hulp in te schakelen tijdens de zoektocht.

Flexibele locaties en delen van voorzieningen blijken in trek

Vooral grote bedrijven die het aantal werknemers zag uitbreiden, konden eerst nog wel enigszins uit de voeten, maar ook daar is een grens bereikt. Kleine kantoren lijken minder in trek. In 2016 betrof een op de vijf transacties kantoren onder de 250 vierkante meter, twee jaar later was dat een op de vijftien. Startups en kleinere bedrijven zijn gebaat bij flexibeler kantoorruimte. Daar is een enorme dynamiek gaande. Dat zouden zomaar die afgestudeerde jongvolwassenen kunnen zijn. 

Het gevolg van de krapte in het centrum is overigens dat de prijzen er hoog zijn. Ook de flexibele kantoorruimtes zijn niet goedkoop. Het delen van voorzieningen en de flexibiliteit binnen deze locaties blijken zeer in trek. 

Nieuwbouw blijkt niet in alle gevallen een oplossing te bieden en omdat bestaande kantoorpanden vanaf 2023 moeten voldoen aan een energielabel moet daar nog wel wat werk worden verricht om het aanbod in stand te houden. Om de druk te verlichten zal moeten worden uitgeweken naar locaties buiten het centrum omdat daar nog mogelijkheden zijn, zo blijkt uit het rapport. Deze locaties zijn niet altijd geliefd, maar bieden wel ruimte. Het kan een groot deel van de vraag naar kantoorruimte opvangen. In de regio’s waar onderzoek is gedaan werd begin 2019 ongeveer 1,7 miljoen vierkante meter aangeboden op kantorenparken, veertig procent van het totale aanbod. ‘Door dit deel van de voorraad beter te benutten kan een groot deel van de vraag naar kantoorruimte opgevangen worden. Panden op deze locaties lenen zich, in tegenstelling tot centrumgebieden, bovendien maar zeer beperkt voor transformatie naar andere functies’, zo luidt de conclusie. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden