Eetbaar plantsoen Geldrop:'Het brengt mensen in contact'

Studio van der Park realiseerde samen met bewoners en de gemeente een eerste eetbaar plantsoen in de gemeente. Het plantsoen draagt bij aan de biodiversiteit, vermindering van hittestress en leefbaarheid in de bebouwde omgeving.

GELDROP - Tonny Scheepers nam in 2019 het initiatief om een eetbaar plantsoen te maken in de wijk Den Akert in Geldrop. Samen met permacultuur ontwerper Marije van der Park, de gemeente en vijftien vrijwilligers creëerden zij begin dit jaar een plantsoen met ruimhonderd planten zoals kruiden, bessenstruiken en fruitbomen. Het eetbare park gedoopt: Den Akert Oase, neemt overtollig regenwater op, vergroot de biodiversiteit, koelt de omgeving en levert voedsel voor de buurt. De naam Oase Den Akert is verzonnen door bewoners. Het verwijst naar een oase in de woestijn een eetbare en leefbare plek voor de buurt.

Scheepers zocht samenwerking met verschillende partijen om zijn plannen te realiseren. Zo zette hij de app van Buurkracht in. Hiermee nodigde hij buren rondom het eetbare plantsoen uit om mee te werken. De gemeente zag raakvlakken met de opgestelde nota Biodiversiteit en raakte enthousiast. Waterschap De Dommel ondersteunde bij vraagstukken rondom wateropvang en watergebruik.

'Eetbaar wil niet zeggen dat het een groentetuin wordt'

Natuurvriendelijke tuinen

Groene tuinen, plantsoenen en parken werken heel goed tegen hittestress en nemen ook nog eens water op tijdens hoosbuien. Naast een eetbaar plantsoen, stimuleert de gemeente Geldrop-Mierlo daarom de aanleg van natuurvriendelijke tuinen. Behalve dat er iets eetbaar is voor mens of dier heeft een eetbaar plantsoen meer functies. ,,Het brengt mensen met elkaar in contact en brengt ze dichter bij de natuur”, vertelt Marije van der Park die gespecialiseerd is in het ontwerp en de aanleg van eetbare tuinen. ,,Eetbaar wil niet zeggen dat het een groentetuin wordt. Als bewoners dat willen, kan dat wel, maar ’t brengt veel onderhoud met zich mee en in de winter is de tuin kaal. Wat voor de bodem en wateropslag slecht is.” Er zijn veel soorten vaste eetbare planten die minder werk met zich mee brengen, zoals kruiden en bessenstruiken. ,,Als er een goed ecologisch systeem is in het plantsoen, heeft dat op termijn weinig onderhoud nodig.”

Het plantsoen is afgelopen zaterdag, 3 oktober, geopend.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden