Woonvorm meer&deel krijgt gestalte

Nu is het voor het grootste deel nog een braakliggend terrein, maar binnenkort verschijnt op cluster De Scherf op Vredeoord in Eindhoven een woonvorm die niet bepaald als doorsnee te noemen is. Met biobased huizen en gedeelde voorzieningen wordt het accent gelegd op duurzaam wonen en samen delen. De ambitie ligt hoog.

EINDHOVEN - De toekomstige bewoners zijn momenteel druk bezig om hun woonwensen gestalte te geven. “En daar komt nogal wat bij kijken”, zegt Katja Lucas, een van de toekomstige bewoners die zich hebben verenigd in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) meer&deel, een collectief dat twee jaar geleden is gestart om de woonwensen van de toekomstige bewoners op De Scherf vorm te geven. Die wensen beginnen nu concrete vormen aan te nemen. “Maar we zijn er nog niet, het is een dynamisch proces. Daar ligt ook onze uitdaging”, zegt Lucas. “We hebben de mogelijkheid om er samen iets moois van te maken.”

Concept

Insteek is om met elkaar te werken aan een woongemeenschap met woningen waar veel met elkaar wordt gedeeld. “Wat je alleen niet kunt realiseren, lukt wel als je het samen doet”, zo heet het. Gezamenlijk gebruik van een wagenpark dat bestaat uit elektrische auto's, logeerkamers die met elkaar worden gedeeld, gezamenlijk gebruik van wasmachines, een gezamenlijke moestuin. Lucas: “Je hoeft niet aan alles mee te doen, maar wie hier wil komen wonen moet wel openstaan voor het concept van samen delen, anders werkt het niet.”
De kracht van het collectief, zo kunnen de plannen van meer&deel ook worden omschreven. “We willen een omgeving creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Samen krijg je meer voor elkaar dan alleen. Het collectief is belangrijk, maar er moet ook ruimte zijn voor het individu. “We vormen met elkaar geen commune of zo, maar gaan wel een stapje verder als het om samen delen gaat.”
Dat er nuanceverschillen bestaan in hoe het project vorm moet krijgen, is volgens Lucas alleen maar goed. Verschillende werkgroepen hebben op regelmatige basis overleg met elkaar. Daar worden nieuwe ideeën en uitgangspunten tegen het licht gehouden. “Op welke manier kunnen we een gezamenlijke energievoorziening realiseren, bijvoorbeeld”, zegt Lucas. “We hebben een dynamische groep, die gebruik maakt van elkaars expertise. Langzaam krijgt het project meer vorm, dat is prachtig om te zien.”
Na de zomer van volgend jaar hoopt meer&deel te kunnen beginnen met het bouwen van de huizen en appartementen. De bewoners vormen met elkaar een gemêleerd gezelschap dat bestaat uit starters, alleenstaanden, gezinnen, en expats. In totaal gaat het om 39 huishoudens. De komende maanden worden diverse momenten georganiseerd voor geïnteresseerden in het project.

www.meerendeel.nl

Rob Weekers

'We zijn er nog niet, het is
een dynamisch proces'

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden