Foto:

DOMUSDELA geëerd met Henri van Abbe Erepenning 2020

In haar eerste deelnemersvergadering, na de gedwongen periode van digitaal vergaderen, heeft de Henri van Abbestichting besloten om de bronzen erepenning toe te kennen aan DOMUSDELA. 

EINDHOVEN - Met deze penning eert de stichting iedere twee jaar een persoon of groep mensen die zich ingespannen heeft voor de bescherming en instandhouding van die zaken, die naar oordeel van de stichting in het belang van de cultuurhistorie, de architectuurhistorische waarde of hun schoonheid voor de toekomst dienen te worden bewaard.

De herontwikkeling van het hele DOMUSDELA-complex getuigt van veel respect voor de betekenis en de plaats van het gebouw in de Eindhovense gemeenschap. Veel oorspronkelijke functies van de gebouwen zijn zichtbaar gebleven en geven door welgekozen architectonische ingrepen ruimte aan een breed palet van nieuwe functies. 

Het is een spannende en evenwichtige combinatie van restauratie, nieuwbouw en vernieuwbouw. In het spanningsveld tussen het erfgoedkarakter van de rijksmonumenten en de eisen van het nieuwe hedendaagse gebruik hebben de opdrachtgever DELA en de architecten Van Rangelrooij en Dirrix van de architectenbureaus Architecten |en|en en DiederenDirrix de grenzen opgezocht. Deze opgave hebben ze fraai vertaald in hun ontwerp.

Met de realisatie van DOMUSDELA heeft het complex een nieuwe, duurzame, toekomstbestendige plaats in de Eindhovense gemeenschap gekregen. Het is een verrijking voor Eindhoven. Tijdens de herontwikkeling stonden DOMUSDELA en de Henri van Abbestichting een tijdlang met de ruggen tegenover elkaar. Maar die strijd is gestreden en het resultaat mag er zijn. Het is voor de Henri van Abbestichting tijd om over de eigen schaduw heen te springen.

De bronzen penning met de beeltenis van Henri van Abbe, de sigarenfabrikant die Eindhoven het Van Abbemuseum schonk en naamgever van de Van Abbestichting, is ontworpen door Olly de Vries-van Abbe, de kleindochter van de naamgever. De penning en oorkonde zullen door voorzitter Wilbert Seuren worden uitgereikt op een nog nader te bepalen plaats en tijd.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden