In het Máxima Oncologisch Centrum (MOC) in Veldhoven is de AYA-lounge geopend: een ontmoetingsplek voor jonge mensen met kanker.

Veel jonge kankerpatiënten hebben behoefte om andere jonge lotgenoten te ontmoeten, zo is de ervaring. “Jonge mensen die worden geconfronteerd met de diagnose kanker, hebben normale vragen in een abnormale situatie. Specifieke aandacht en zorg is nodig voor deze leeftijdsgebonden vragen en problemen. De lounge voorziet in deze behoefte en biedt een warme en veilige plek waar zij terecht kunnen”, zo laat het ziekenhuis weten.

De AYA-lounge is niet alleen voor patiënten die een afspraak hebben in het MOC, maar bijvoorbeeld ook voor patiënten die zijn opgenomen op de verpleegafdeling. AYA staat voor Adolescents and Young Adults: jonge mensen met kanker in de leeftijd tussen 18 en 39 jaar.