Stichting Als Kanker Je Raakt verzorgt zaterdag 20 april een ontmoetingsdag in de Emmauskerk, bedoeld voor mensen met kanker, hun naasten, nabestaanden en andere belangstellenden. ’s Avonds is er tevens een benefietconcert voor deze stichting.

Het dagprogramma duurt van 10.30 tot 15.30 uur. In de ochtend verzorgt Ineke Vliem een lezing. Zij is psychosociaal therapeut en richt zich onder meer op omgaan met rouw en verlies. Verder treedt Rob Favier op met een mengeling van liedjes en verhalen. Tussen de middag is er een lunch, waarna bezoekers kunnen kiezen of ze meedoen aan een therapeutisch spel of een creatieve workshop. ’s Avonds, om 20.00 uur, verzorgt Gospelgroep Lichterlaaie een benefietconcert.

De Emmauskerk ligt aan de Jan van der Wegestraat en de toegang is gratis. Voor meer informatie en aanmelding, check:

alskankerjeraakt.nl